Инспекция по труда – проверки през м.Май

При извършени проверки във фирми и предприятия са наложени актове на работодатели за над 4 хиляди лева включително и за работа без договор и за неизпълнени предписания от предходни проверки. Общо установените нарушения при проверките през месец май са 339-съобщават от инспекцията по труда.

Start typing and press Enter to search