Готвят 31% увеличение на такса „смет“ в община Велико Търново

В община Велико Търново местната администрация подготвя увеличение на такса битови отпадъци с 31%.

Такса смет в община Велико Търново не е променяна от 2008-а година и е 1,3 промила върху данъчната оценка на имота. Предложението на кмета Даниел Панов пред общинските съветници е таксата да поскъпне с 31% и да стане 1,7 на хиляда за домакинствата.  

Мотивите са увеличението на минималната работна заплата през последните 13 години, ръстът в цените на горивата и близо 30% увеличение на инфлацията за този период, като приходите от налога не покриват разходите по предоставяната услуга по чистотата.  

За градовете Килифарево и Дебелец, и още пет села предложението е такса битови отпадъци да стане 6,5 промила върху данъчната оценка на имота. Най-ниска ще е за село Шереметя – 1,5 на хиляда, но там е депото за битови отпадъци. 

При разделно събиране на отпадъците се предвижда 30 % отбивка от налога за домакинствата. 

Start typing and press Enter to search