Фондът на фондовете с нов устав

Правителството утвърди нов устав на  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” известен като “Фонда на фондовете”.  Чрез новия устав се провеня системата на управление, която от двустепенна става едностепенна и вече ще има само Съвет на директорите.
Целта на промените е да се подобри бързина при вземането на решения за управлението на европейските средства , както и да бъдат намалени разходите за управление.
За избора на членове на новия Съвет на директорите министърът на финансите ще проведе конкурс. 

Start typing and press Enter to search