Фермерите могат искат подпомагане за хуманно отношение към свинете

От днес до 17 септември фермерите могат да кандидатстват за подпомагане на  хуманното отношение към свинете. Тази година за държавната помощ е утвърден бюджет от 35 млн. лв.

Помощта за хуманно отношение към свинете се предоставя в две направления.

Първото е насочено в подкрепа отглеждането на свине-майки, като за това направление  вече са изплатени близо 5 милиона лева.

Помощта по второто направление е за отгледани и продадени прасета за угояване и се предоставя за заявен брой животни. При този прием ще се финансират угоени животни, продадени на кланиците от 1 май до 31 август.

Срокът за изплащане на субсидиите е до един месец след крайната дата за подаване на заявленията.

Схемата подкрепя фермери за реализиране на доброволно поети ангажименти  за хуманно отношение към животните, като се покриват разходите на стопаните, гарантиращи по-голяма площ за всяко животно и по-добро осветление във фермата.

Start typing and press Enter to search