Електродружествата и НЕК критикуваха предложенията за по-евтин ток за най-малките фирми

Представители на електроразпределителните дружества и на НЕК критикуваха предложената от енергийния регулатор и министерството на енергетиката мярка за намаляване на цената на тока за най-малките фирми, които не успяха да си изберат търговец на ток и преминаха към доставчик от последна инстанция, където цените са най-високи. Идеята на управляващите е да се намали с между 15 и 30 лева на мегаватчас цената на доставчика от последна инстанция за период от три месеца.

Според електроразпределителните дружества обаче, ефектът за фирмите от мярката ще е незначителен, но може да се стигне до влошаване на финансовото състояние на доставчиците, каквито са ЕРП-тата и НЕК. По време на общественото обсъждане на m,eo.fgekrejf Зорница Генова от ЧЕЗ изнесе данни, показващи значително нарастване на броя на клиентите на доставчик от последна инстанция, които имат просрочените задължения

„За месец август просрочените задължения на клиентите са се увеличили с 51% спрямо юли. За септември това увеличение, спрямо юли, вече е 167%. Най-високата задлъжнялост е в обществения сектор. Тя надхвърля 2 милиона лева, а по-голямата част от тези обекти, които са на бюджетна издръжка и медицинските обекти попадат, в категорията на т. нар. „непрекъсваеми обекти“, т.е. там нямаме никаква възможност да се съберат вземанията на доставчика от последна инстанция.“

Start typing and press Enter to search