Историята на човечеството, събрана в 5- метрова книга