ЕК прие рамката за зелените облигации

Европейската комисия прие рамка за зелени облигации след независима оценка, като по този начин е направена стъпка към издаването им на стойност до 250 млрд. евро. Това е около 30 на сто от общата стойност на плана за възстановяване “Следващо поколение ЕС”.

Рамката позволява на тези, които ще инвестират в тях, да бъдат уверени, че мобилизираните средства ще се използват за зелени проекти и че Европейската комисия ще информира за тяхното въздействие върху околната среда.

Очаква се първите облигации да бъдат емитирани през октомври. Комисията също така преразгледа плана си за финансиране на възстановяването на тази година и потвърди намерението си да емитира дългосрочни облигации за около 80 млрд. евро, които да са допълнени от още 10 млрд. краткосрочни книжа с падеж под една година. 

Start typing and press Enter to search