„Единство Творчество Красота“ – иновативни методи на обучение

Въведените иновативни методи на обучение в детска градина „Единство Творчество Красота“ бяха представени днес пред педагози от детски заведения от област Враца и пред експерти от регионалните управления на образованието в Северозападна България. Детската градина успешно изпълнява проект по националната програма „Успяваме заедно“ , като разработва и въвежда нови модели на обучение които насърчават децата да бъдат креативни и да развиват способностите си.

Start typing and press Enter to search