Дупница събра над 500 000 лева данъци повече за полугодието

4,3 мил лева са приходите от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2021 год.. в Община Дупница, като  събираемостта е с 650 хил. лв повече  в сравнение със същия пероид на м.г. Отново най-високи са приходшите от данък МПС  над  1 мил. лева – в града са товорени и имат продажби над 80 автокъщи за коил втора употреба. 

 От такса битови отпадъци са събрани 1,7 мил. лева, от данък недвижими имоти – близо 750 000 лева, с около 150 000 лева повече. 

От данък “придобиване” в общинската хазна са постъпили 194 000 лева, където също има ръст. Такса “куче” за първото полугодие е 2 207 лв, и тук има спад – таксата куче за общината е 10 лева. Забелязва се тенденция за увеличаване плащанията през ПОС – 285 000 при 208 000 лева за полугодието на 2020 г. 

Въпреки епидемичната ситуация и трудностите за бизнеса постъпленията в общинската хазна са добри, което се дължи на финансовата дисцииплина на данъкоплатците. 

Общината е в добро финансово състояние в края на полугодието – има задължения, които се обслужват, но Общината отдавна е преодоляла ситуацята, при която задължеенията и са били около 20 мил. лева,  казва зам.-кметът по финансите Олга Китанова

Start typing and press Enter to search