Ден на отворените врати в Районния съд в Силистра

Районният съд в Силистра посрещна днес в Съдебната палата граждани и ученици като част от традиционната инициатива „Ден на отворените врати“.

Ученици и студенти се запознаха с организацията на работа на съда и с функциите на съдебните служби.

Денят на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие, сподели ръководителят на Районен съд Силистра Мирослав Христов.

„Любопитно бе за всички да научат, че през изминалата година в Силистренски районен съд са били гледани над 3 000 дела, като една трета от тях са наказателни. Присъда по тях са получили близо 200 души“. 

Всички присъствали участници получиха издание на българската конституция. 

Start typing and press Enter to search