Държавни теоретични изпити за придобиване на професионална квалификация в 394 училища

В 394 училища днес се провежда държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Очаква се на изпита да се явят над 13 000 зрелостници.

Изпитът се провежда в  професионалните гимназии, в средни училища и профилирани гимназии за ученици, успешно завършили XII клас.

Той представлява  писмена разработка по изпитна тема и продължава четири астрономически часа.

Темата се тегли във всяко училище и по нея пишат всички ученици в него, които се обучават за една и съща професия и специалност.

Настоящата учебна година е последната, в която учениците по свое желание могат да заменят втория държавен зрелостен изпит с два – по теория и по практика на професията и специалността.

От следващата това ще бъде задължително за зрелостниците от професионални паралелки и изпитът ще бъде един, обединяващ двата сегашни.

Start typing and press Enter to search