БНБ настоява Еврокомисията стриктно да спазва банковото споразумение Базел III

БНБ заедно с още 19 централни банки и надзорни институции от страни от Европейския съюз изпрати писмо до Европейската комисия, с което настоява за стриктно спазване на международното банково споразумение Базел III. То се отнася до капиталовите изисквания към банките и други показатели, които имат пряко отношение към стабилността им.

В писмото на централните банкери, върху което се е подписал и гуверньорът Димитър Радев, е посочено, че подготвяните промени в регулаторната рамка Базел III трябва да следват духа на настоящото споразумение, където ясно се регламентират изискванията за капиталовите изисквания към банките и съотношенията на различни други ключови показатели, които гарантират доброто им състояние.

„Пандемията от Covid-19 показва, че по-устойчивите банки са по-способни да подкрепят реалната икономика, дори и по време на криза“, пише още в писмото до Европейската комисия.

„Както световната финансова криза, така и пандемията показаха взаимосвързаността между икономиките в световен мащаб. Това, което се случи с високорисковите експозиции в САЩ, както и в град Ухан, засегна всички нас. В такава обстановка за всички нас е за предпочитане въвеждането на минималните Базелски стандарти, за да се гарантира устойчивостта, от която се нуждаем“, категорични са банкерите.

Базел III е международно регулаторно споразумение, което въведе набор от реформи, предназначени да подобрят регулирането, надзора и управлението на риска в банковия сектор.

Start typing and press Enter to search