Бизнесът иска запазване на данъчните ставки и на осигурителните вноски

Работодателските организации настояват в бюджета за следващата година да бъдат гарантирани суми за справяне с икономическите последици от пандемията и с енергийната криза. Според бизнеса бюджетът трябва да бъде приоритет на новия парламент. 

Като изключително важни от бизнеса посочват политиките по антикризисните мерки и ускореното инвестиране на европейските фондове – продължаването на мярката за запазване на заетостта, компенсиране на предприятията със спад в приходите от продажби над 30% в сравнение с 2019-та година, както и мерки за компенсиране на безпрецедентно високите цени на електроенергията и на природния газ. 

Работодателите категорично подкрепят запазването на равнищата на данъчните ставки и на осигурителните вноски през следващата година.

Start typing and press Enter to search