БЕХ взема нов заем от 600 милиона евро

Българският енергиен холдинг (БЕХ) взема нов заем от 600 милиона евро чрез емисия облигации. Годишният лихвен процент от 2,45 процента. 

Целта е да бъде рефинансиран дългът, поет от холдинга през 2016 година с по-висок лихвен процент. 

Start typing and press Enter to search