Актуализират списъка с обектите паметници на културата

Необходимо е да се променят както структурата на Националния институт за  недвижимо културно наследство, така и да се напарват законодателни промени за опазване на обектите, паметници на културата, коментира за БНР арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство :

„Съмишленици в този процес имаме в лицето на общините в България и координационния съвет на браншовите организации, които са в строително- инвестиционния сектор, които имат както експертизата, така и финансовата възможност да подпомогнат този процес“.

Ще бъдат сформирани работни групи с представители  на строителния бранш, за да може след законодателни промени да започне процесът на изучаване на недвижимото културно наследство:

„Този процес е изключително важен, защото дава законовата рамка на допустимите намеси в тези обекти. Докато тази законова рамка не съществува имаме неяснота и съответно не бихме могли да предотвратим определени неблагоприятни намеси в нашите културни ценности„, допълни в предаването „Хоризонт до обед“ арх. Петър Петров.

След актуализацията на списъка на сгради обектите с недвижимо културно наследство ще бъдат вписани наново 

„Имаме исторически сгради, които са свързани с част от историята на комунистическата партия. Това са обекти  на явки, на тайни квартири, които  биха могли да  отпаднат. Друга част са обекти, които вече физически не съществуват, за които няма информация как да бъдат възстановени и в тези случаи трябва да се разгледат внимателно преди да се реши как да се процедира във всеки конкретен случай. Имаме основание да променим статута, режима и категорията на обектите. Всичко това подлежи на оценка“.

Той съобщи, че процесът на издирване, изучаване и даване на статут на обектите недвижима културна ценност е спрял преди 30 години.

„Още тогава голяма част от тези обекти не са могли да бъдат включени в списъка с недвижими културни ценности. Много сгради с качества са останали извън списъка на обектите. Сега тези сгради са застрашени. Вчера имах нещастието да подпиша заповед за разрушаването на такава сграда в центъра на София. Тя не е защитена по никаква начин“.

Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.

Start typing and press Enter to search