Тийноватор стартъп уикенд“ събра в София повече от 300 ученици от училища в столицата, Варна и Враца. Целта на програмата е насърчаване на креативното мислене при младите хора , разкриване на предприемаческите им умения,развиване на умения за представяне на идеите си и работа в екип. Сред участниците във форума бяха и тийноваторите от старт-ъп клуба към профилирана природоматематическа гимназия „Академик Иван Ценов“ ,както и менторите Бориана Статкова и Калин Георгиев.

РЕКЛАМА