С представяне на археологическите открития в раннонеолитно селище в местността Валога край село Оходен ще започне 31 -то издание на традиционните зимни четения в регионалния исторически музей. Осем са тематиките ,които са включени тазгодишната програма на четенията и обхващат научната дейност на различните отдели в историческия музей.

РЕКЛАМА